Εγγύηση και κανόνες χρήσεως

Εγγύηση

Όλα μας τα ελαστικά καλύπτονται από εγγύηση

LEAO / Ling Long - Κίνας 3 ετη

Speedways / Ινδίας 1 ετος

Ελαστικά Τουρκιας 2 ετη

 

Υπό τους όρους :

 

1.Σωστής αποθήκευσης και τοποθέτησης,

2. Σωστής πίεσης αέρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κάθε ελαστικού.

3. Σωστής χρήσης για την οποία προορίζετε το συγκεκριμένο προϊόν.

 

Εάν μετά από εξέταση που διενεργηθεί απο τα αρμόδια όργανα της εταιρείας μας διαπιστωθεί ότι υπάρχει ελάττωμα το οποίο προκλήθηκε από κατασκευαστική ατέλεια , η εταιρεία μας οφείλει να δώσει ανάλογη αποζημίωση με την μορφή έκτωσης στην αγορά καινούριου ίδιου προϊόντος με βάση το υπόλοιπο του εναπομείναντος πέλματος που έχει απομείνει στο ελαττωματικό ελαστικό. 

Ρητά συμφωνείτε ότι τυχόν ευθύνη της εταιρείας αφορά μόνο την αξία του εκάστοτε προϊόντος και σε καμία περίπτωση τις ζημιές  που τυχόν προκλήθηκαν σε πρόσωπα ή αντικείμενα από την ελαττωματικότητα του ελαστικού.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά που έχει προκληθεί από κόψιμο, τρύπημα, ανωμαλίες δρόμου, λάθος πίεση αέρα, ακατάλληλο - λάθος μοντάρισμα, ζημιά κατά την μεταφορά ( κόψιμο από ανυψωτικό μηχάνημα η οτιδήποτε άλλο) γδαρσίματα από ζάντες,, προσθήκη υλικού, αγωνιστική χρήση, υπερφόρτωση, ακατάλληλη ζυγοστάθμιση ή ευθηγράμιση, περπατημα χωρίς αέρα , τριβή σε προεξοχές του οχήματος ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που είναι πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας μας.

Αλαγές όπως οι παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν σε ξαφνική ζημιά στο ελαστικό που ενισχύουν τις πιθανοτητες σοβαρού τραυματισμού.

Τα ελαστικά κατασκευάζονται για να συμβαδίζουν με συγκεκριμένα standars οποιαδήποτε αλαγή μπορεί να είναι επικύνδηνη.

Ο αγοραστής και όχι η εταιρεία μας είναι υπεύθηνος να πληρώσει το όποιο κόστος (μεταφοράς-μονταρίσματος κ.α. ) χρειαστεί για το ελαστικό πριν και μετά την αγορά του. 

 

Κανόνες σωστής χρήσης και αποθήκευσης των ελαστικών

 

1.Ελέξχετε συχνά την πίεση των ελαστικών και ρυθμίστε την σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε κατασκευαστή.

2.Τα ελαστικά Radial πρέπει να ζευγαρώνουν με radial ελαστικά.

3.Ο συνδυασμός πάλεων - φθαρμένων και καινούριων ελαστικών σε ένα όχημα δεν συνιστάται.

4.Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ζάντα για το κάθε ελαστικό.

5. Αποθηκεύστε τα ελαστικά σε χώρο σκιερό χωρίς υγρασία και χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.

6. Τα ελαστικά δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με λάδια, γράσα και γενικά πετρελαιοειδή προϊόντα.